Tuesday, 3 May 2016
  • Openingstijden:
  • maandag t/m donderdag: 09.00 - 18.00
  • vrijdag: 09.00 - 21.00
  • zaterdag: 09.00 - 17.00

 Oud Hollandse Tegel

Kenmerken Oud Hollandse Tegel De Oud Hollandse Tegel wordt geproduceerd op basis van natuurlijke grondstoffen. De tegel heeft een natuurlijke uitstraling. Kleur- en structuurverschillen evenals kleine maatafwijkingen horen bij het karakter van deze tegel. De soms aanwezige witte uitslag (kalkuitbloeiing) is een natuurlijk verschijnsel dat bij normaal gebruik binnen afzienbare tijd verdwijnt.

Zandbed

Zorg voor een vlak zandbed met een afschot van 1 à 2 %.Afhankelijk van de ondergrond adviseren wij voor de dikte van het zandbed:

- bij een draagkrachtige ondergrond: 10 tot 15 cm

- bij een slappe ondergrond: minimaal 20 cm. Het zandbed dient mechanisch verdicht te zijn.

Plaatsen

De tegels niet keren!, ze worden met de bovenzijde (de zijde met de luchtbelletjes) naar boven op pallets geleverd (geldt niet voor dikformaat en kleinplaveisel).Maak, indien nodig, gebruik van een geschikte vacuüm til unit met een zuigmond van de juiste afmetingen en met een correct til vermogen.

Leggen

Laat de tegels door ervaren vakmensen leggen. De maatverschillen die onderdeel vormen van het karakter van de tegel, maken het noodzakelijk de tegels met een klein voegje te leggen. Wij adviseren 4 à 5 mm. De tegels mogen niet worden afgetrild. Gebruik alléén een rubberen hamer.

Voegen en voegvulling

Gebruik schoon materiaal en veeg de voegen in (tegels niet inwassen). Maak gebruik van zilverzand of fijn split.

Het voegmateriaal na 2 dagen verwijderen! Gebruik géén brekerzand, (leemhoudend) klapzand of ophoogzand als voegmateriaal.

Reiniging en onderhoud

Gebruik het terras niet voor werkzaamheden zoals het slijpen of zagen van tegels. Laat geen potgrond, vervuild zand of cement op de tegels achter; verwijder dit onmiddellijk met veel water en een zachte borstel. Laat vuil of bladeren niet te lang liggen, dit kan inwerken op de tegels waardoor vervuiling van de tegels optreedt. Reinig de tegels indien nodig met schoon water en met zachte zeep P24. Gebruik geen synthetische reinigingsmiddelen.

Wij wensen u jarenlang plezier met uw nieuwe terras!